Financieel

Nalatenschap

Wie zijn nalatenschap regelt door middel van het opstellen van een testament, kan niet vrijelijk beschikken over de verdeling van zijn vermogen onder met naam genoemde erfgenamen. Omdat de naaste verwanten van een erflater meestal recht hebben op het zogenaamde verplichte erfdeel. De belangrijkste dingen in het kort Wat betekent de term nalatenschap? Wanneer een […]

Schuiven naar boven